Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UCHWAŁA NR XX/224/21 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:53:45 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/224/21 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stepnica na lata 2021-2026 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:53:38 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XX/223/21 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:53:28 usunięcie dokumentu
Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy z 2020 r. (zakładka menu) Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:53:08 usunięcie pozycji menu
UCHWAŁA NR XX/223/21 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Gminy Stepnica za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:52:27 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/156/20 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:51:59 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/155/20 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:51:57 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR XIII/154/20 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stepnica Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:51:51 usunięcie dokumentu
UCHWAŁA NR X/123/20 RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie nadania statutu Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:51:49 usunięcie dokumentu
Sprawozdania z działalności (zakładka menu) Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:37:38 edycja pozycji menu
Sprawozdania z działalności (zakładka menu) Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:37:22 edycja pozycji menu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:36:15 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:35:35 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:34:31 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:32:25 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:31:13 dodanie dokumentu
Sprawozdania za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:29:38 usunięcie dokumentu
Sprawozdania za rok 2019 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:29:36 usunięcie dokumentu
Sprawozdania za rok 2018 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:29:34 usunięcie dokumentu
Sprawozdania za rok 2018 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:29:26 dodanie dokumentu
Sprawozdania za rok 2019 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:29:11 edycja dokumentu
Sprawozdania za rok 2019 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:29:07 dodanie dokumentu
Sprawozdania za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:28:52 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2018 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:28:30 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2019 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:28:27 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:28:24 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2015-2020 za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:28:21 usunięcie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 za rok 2020 Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:28:17 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:18:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-11 12:17:21 usunięcie dokumentu
Regulamin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:27:46 edycja dokumentu
Regulamin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:27:24 dodanie dokumentu
Regulamin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:26:47 usunięcie dokumentu
(zakładka menu) Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:25:47 usunięcie pozycji menu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:24:28 edycja dokumentu
Regulamin pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:23:43 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:23:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:22:51 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:22:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 11/2022 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stepnicy Jarosław Gruszczyński 2022-07-10 21:22:13 usunięcie załacznika